Locatie: Home - Financieel

Persoonlijk financieel advies kan beter en betaalbaar

Nederlanders hebben behoefte aan betaalbaar financieel advies en grip op hun persoonlijke financiŽle situatie. Maar advies dreigt onbetaalbaar te worden. Alle financiŽle dienstverleners hebben te maken met publiek wantrouwen, stijgende kosten voor advies (door aanvullende eisen van toezichthouders) en afnemende opbrengsten (door concurrentie en afschaffing provisie). Onderzoeker Bas Schuurmans ontwierp daarom een betaalbaar Modulair Persoonlijk Financieel Advies dat tegemoet komt aan de eisen van klanten, banken en toezichthouders.

Veel Nederlanders hebben financiŽle producten aangeboden gekregen die niet opleveren wat ze ervan verwachten. Dat geldt niet alleen voor woekerpolissen, maar bijvoorbeeld ook voor beleggingshypotheken en pensioenen. FinanciŽle onzekerheden nemen toe als gevolg van bezuinigingen op de sociale zekerheid, versoberingen van pensioenregelingen, fiscale wijzigingen en turbulenties op de financiŽle markten.

Ondanks aangescherpte regelgeving en controle blijken toezichthouders niet in staat misstanden te voorkomen. Maar, stelt Schuurmans: "Als een crisis een kans is, dan staat de sector financiiole dienstverlening voor de grootste kans ooit." Zijn ontwerp Modulair Persoonlijk Financieel Advies stelt financiiole instellingen in staat om te veranderen van productgerichte naar klantgerichte organisaties.

Als financiŽle dienstverleners de voorgestelde fundamentele veranderingen in persoonlijk financieel advies niet implementeren en de transformatie naar klantgerichtheid niet doorvoeren, is een herhaling van de financiŽle crisis niet uitgesloten, stelt Schuurmans. En de overheid is dan mogelijk niet meer in staat om de financiŽle sector te redden.

Datum: 19 Mei 2011
Bron: Persbericht Universiteit van Tilburg

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel