Locatie: Home - Financieel

Vereniging Eigen Huis: schrap overdrachtsbelasting koopstarters

Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid in actie moet komen om een einde te maken aan de negatieve spiraal op de woningmarkt. Dat kan door de overdrachtsbelasting voor koopstarters tijdelijk af te schaffen. Uit een flitspeiling van Intomart in opdracht van Vereniging Eigen Huis blijkt dat deze maatregel het grootste draagvlak heeft onder de bevolking en het grootste aantal starters prikkelt tot kopen. Van alle huurders geeft 45% aan eerder een huis te gaan kopen als er geen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald. In de categorie jongeren tot 34 jaar zegt zelfs 53% eerder tot aankoop over te gaan als er niet tegelijkertijd vele duizenden euro's hoeft te worden afgedragen aan het Rijk.

De neerwaartse trend van het consumentenvertrouwen op de woningmarkt heeft een nieuw dieptepunt bereikt, zo blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator. Die laat al zes maanden achtereen een daling zien en staat nu op een voorlopig dieptepunt van 67 punten (neutrale waarde: 100). De Marktindicator heeft bewezen een goede voorspeller te zijn van het komende kwartaal. Ook de NVM voorziet geen kentering in de markt waardoor de huizenverkopen weer aantrekken.

Datum: 08 April 2011
Bron: Persbericht Vereniging Eigen Huis

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel