Locatie: Home - Financieel

Bijna alle pensioenfondsen op schema met herstel

Bij vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen ligt het herstel van de dekkingsgraad op schema of daarboven. Dat hebben zij gemeld in de evaluaties van hun herstelplannen per 31 december 2010, die dezer dagen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank zijn ingediend.

Met name in de laatste twee maanden van 2010 zaten de dekkingsgraden stevig in de lift, als gevolg van de gestegen rente en gunstige ontwikkelingen op de financiŰle markten. Dit positieve effect werd wel afgeremd maar niet teniet gedaan door het verwerken van de nieuwste prognoses omtrent de levensverwachting.

Er zijn enkele uitzonderingen op dit positieve algemene beeld. Zo heeft een aantal fondsen minder geprofiteerd van de gestegen rente omdat het renterisico was afgedekt. Een viertal fondsen heeft aan de Pensioenfederatie doorgegeven dat zij op basis van hun dekkingsgraad per eind 2010 een voornemen tot korten in de evaluatie van hun herstelplan hebben moeten opnemen. Het gaat daarbij om een voorgenomen korting per 1 april 2012, soms in combinatie met andere maatregelen, zoals premieverhogingen. Uiteraard kan tot die datum nog veel veranderen; als in de tussentijd het herstel aantrekt kunnen kortingen wellicht achterwege blijven.

Datum: 18 Februari 2011
Bron: Persbericht Pensioenfederatie

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel