Locatie: Home - Financieel

Stimuleringsregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân 2009-2012

De provincie Fryslân stimuleert bedrijfsinvesteringen in toerisme en recreatie via de Stimuleringsregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF). Bestaande Friese toeristische ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf maandag 17 januari 2011 subsidie aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wanneer zij hun bedrijf kwalitatief willen verbeteren. De kwaliteit van het bedrijf verhogen kan bijvoorbeeld door het milieuvriendelijker, duurzamer en beter toegankelijk te maken. De provincie subsidieert ook verbeteringen in de landschappelijke inpassing van het bedrijf. Zelfs de kosten van adviseurs, bijvoorbeeld een architect, komen voor subsidie in aanmerking.

U kunt bijvoorbeeld een bijdrage aanvragen voor het inhuren van extern advies (hierbij gaat het om maximaal 50% subsidie, subsidiabele kosten van minimaal € 3.000,- en maximale subsidie van € 6.250,-) en/of voor kwaliteitsverbetering van uw bedrijf (voor maximaal 20% subsidie, subsidiabele kosten minimaal € 50.000,- subsidie maximaal € 100.000,-). Het kan hier bijvoorbeeld gaan over een onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe plannen, het opstellen van een marketingplan of investeren in een nieuw project op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, natuurontwikkeling, duurzaamheid, (economische) kwaliteitsverbetering of toegankelijkheid.

Aanvragen voor subsidiëring van een kwaliteitsverbeteringproject moeten onderbouwd worden met een kwaliteitsplan: een plan waarin de doelstellingen voor middellange termijn worden beschreven. Het aanvraagformulier en de volledige regeling kunt u vinden op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Wij raden u aan om uw aanvraag tijdig in te dienen in verband met de grote belangstelling voor deze subsidie.

Datum: 17 Januari 2011
Bron: Persbericht Gemeente Ameland

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel