Locatie: Home - Gezondheid

Nasleep brand Moerdijk op 5 januari 2011

De regio Rotterdam-Rijnmond heeft geen gevaar gelopen door de brand op het industrieterrein aan de Vlasweg in Moerdijk. Daar woedde woensdag 5 januari een zeer grote brand bij chemisch bedrijf Chemie-Pack. De rook die bij de brand vrijkwam trok ook over delen van de regio Rotterdam-Rijnmond.

Tijdens en na de brand zijn op tal van plaatsen metingen gehouden om de effecten van de rook voor dit gebied vast te kunnen stellen. Aan de hand van de metingen in de Rijnmondregio concludeerde de VRR woensdagavond 5 januari dat de gemeten waarden niet wezenlijk afweken van de dagelijkse waarden in het gebied.

Dinsdag 11 januari 2011 is er een persconferentie geweest over de eerste uitkomsten van het onderzoek van het RIVM. Aansluitend heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een brief uit laten gaan met daarin de belangrijkste conclusies uit de onderzoeken. De onderzoeksresultaten bevestigen de conclusie dat de regio Rotterdam-Rijnmond geen gevaar heeft gelopen tijdens de brand. Het is overigens wel zo dat enkele onderzoeken nog lopen en dat op enkele onderdelen nog nader onderzoek volgt. De mogelijkheid bestaat dat de uitkomsten van deze onderzoeken nieuwe gezichtspunten opleveren.

Bij de rapportages over de gevolgen van de brand is onderscheid gemaakt in verschillende geografische zones. In de rapportage maakt de regio Rotterdam-Rijnmond deel uit van de zone 10-60 km vanaf Moerdijk. Voor deze zone plus āde rest van het verspreidingsgebiedā is een zelfde gedragsadvies afgegeven.

Datum: 17 Januari 2011
Bron: Persbericht Gemeente Westvoorne

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Gezondheid