Locatie: Home - Gezondheid

Verloskundigen zetten stap tegen babysterfte

In samenwerking met het RIVM, Nictiz en de koepelorganisaties heeft Onatal, het meestgebruikte EPD (Elektronisch PatiŽnten Dossier) binnen de eerstelijns lijns verloskunde, als eerste binnen de perinatale ketenzorg de uitwisseling van dossiergegevens gerealiseerd. Deze digitale uitwisseling is van groot belang voor het verbeteren van de communicatie in de keten van de perinatale zorg. Door dit systeem kan er grondig en doeltreffend onderzoek worden gedaan naar ondere andere het hoge babysterfte cijfer binnen Nederland.
De Tweede Kamer sprak eerder dit jaar nog haar zorg uit over de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen. Met deze ontwikkeling zijn de verloskundigen de eersten die concreet actie ondernemen om deze samenwerking te verbeteren.

Door dossiergegevens goed te registreren en aan te leveren ten behoeve van onderzoek levert Onatal een grote bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit de eerste lijn. De uitwisseling beperkt zich niet tot de basale cliŽntgegevens, maar gaat met name in op de zorginhoudelijke en medische details. Zo kan er doeltreffender onderzoek gedaan worden en kunnen de gegevens op een meer gestructureerde manier worden overgedragen. Het ter beschikking stellen van persoonlijke informatie geschiedt alleen met expliciete toestemming van de cliŽnt. Zonder deze toestemming worden er geen gegevens verstrekt aan andere partijen.

De koppeling van gegevensbestanden vermindert de administratieve handelingen die nu verricht worden door zorgverleners, waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor het leveren van zorg.

Datum: 16 December 2010
Bron: Persbericht Microware Automatisering

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Gezondheid