Locatie: Home - Financieel

Betaaldiensten in Nederland blijven goed bereikbaar

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft in haar 'Bereikbaarheidsmonitor 2010' met tevredenheid geconstateerd dat er geen bereikbaarheidsknelpunten voor betaaldiensten zijn. Ondanks de verschuivingen in het bankenlandschap, zoals de samenvoeging van Fortis met ABN-AMRO en de integratie van ING en Postbank, zijn consumenten en ondernemers nog steeds tevreden over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten.

Consumenten geven, afhankelijk van de doelgroep, gemiddeld een 7,5 ľ 8,0 en ondernemers een 7,1. Geldautomaten zijn meestal nabij en openingstijden van bankkantoren in combinatie met internetdiensten zijn dekkend. De wensen van ondernemers hebben vooral betrekking op de bereikbaarheid van de diensten voor het afstorten van contant geld. De verwachting is dat in de toekomst een verdere verschuiving van fysieke naar digitale betaaldiensten zal plaatsvinden, vooral via internetbankieren.

De bereikbaarheidsmonitor toetst driejaarlijks in hoeverre de generieke bereikbaarheid van betaaldiensten ten opzichte van de nulmeting in 2007 is veranderd. Daarnaast brengt deze ontwikkelingen en trends op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten in kaart. De monitor richt zich op consumenten en ondernemers, en besteedt speciaal aandacht aan kwetsbare groepen: ouderen, mensen met en functiebeperking, mensen zonder internet en laagopgeleiden/inactieven. Het rapport is toegezonden aan de Minister van FinanciŰn.

Datum: 08 December 2010
Bron: Persbericht DNB

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel