Locatie: Home - Financieel

Pensioenkoepels VB, UvB en OPF gaan krachten bundelen

De pensioenkoepels voor bedrijfstak- (VB), beroeps- (UvB) en ondernemingspensioenfondsen (OPF) gaan hun nauwe samenwerking verder versterken en formaliseren. Zij zullen daartoe hun krachten bundelen in federatief verband. Dit is de uitkomst van een proces dat ruim twee jaar geleden is gestart.

De besturen van de drie pensioenkoepels zijn ervan overtuigd dat zij samen beter, slagvaardiger en met meer impact kunnen opereren. Juist in deze tijd waarin de pensioenwereld met grote uitdagingen te maken heeft en onder het vergrootglas ligt van overheid, toezichthouders, media en niet te vergeten de pensioendeelnemers. De huidige problemen waarmee de pensioensector wordt geconfronteerd, onderstrepen volgens de partijen de noodzaak om de krachten te bundelen.

Datum: 08 September 2010
Bron: Persbericht Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Financieel