Locatie: Home - Internet

90 procent MKB zoekt informatie eerst op Internet

Het midden- en kleinbedrijf gebruikt het Internet als voornaamste informatiebron bij het zoeken naar partners en leveranciers en het vergaren van productinformatie. 90% van de bedrijven gaat eerst online op zoek naar informatie voordat zij andere media raadplegen. De eigen website is niet meer alleen een manier om informatie te geven over het bedrijf. Meer en meer wordt de website ingezet om te verkopen en gericht leads te genereren.

Het MKB laat verder een duidelijke verschuiving zien van haar marketing- en reclamebudgetten naar de online wereld. De budgetten voor internetmarketing nemen dan ook een steeds groter deel in van de totale reclameuitgaven. Bij de kleinste bedrijven gaat zelf meer dan 50% van het reclamebudget op aan Internet. Waar de advertentieuitgaven voor gedrukte media met 13% zijn gedaald in 2009, zijn de uitgaven op Internet met 17% gestegen. Op Internet verwachten bedrijven zich gericht te kunnen profileren, de effecten van hun inspanningen duidelijker te zien en direct op nieuwe trends en ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Datum: 21 April 2010
Bron: Persbericht adFirst

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Internet