Locatie: Home - Internet

Nederlandse jongeren: in 2029 internet nieuwsbron nummer 1

Over twintig jaar denken jongeren hun nieuws vooral van internet te halen. Televisie komt dan op een tweede plaats. De krant en radio lijken een marginale rol te gaan spelen. Ook zetten Twitter en SMS volgens een meerderheid van de jongeren niet door. Jongeren halen hun nieuws nu al bijna even vaak van internet als van de tv. Ouderen vergaren hun nieuws nu vooral via de tv en de krant, en ze verwachten dat ze dat ook over twintig jaar nog zullen doen, zij het in mindere mate. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

Televisie maakt in de toekomst plaats voor internet
Nu zegt 87 procent van de 13- tot 65-jarigen* nieuws (ook) via de televisie tot zich te nemen. Bijna tweederde (65%) noemt het internet. Over twintig jaar zouden de rollen wel eens omgedraaid kunnen zijn. Tachtig procent denkt in 2029 nieuws van het internet te halen en 72 procent (ook) van tv. De krant gaat nog meer inleveren: van 59 procent naar 37 procent. De radio is als nieuwsmedium redelijk stabiel. Opmerkelijk is dat men van Twitter en SMS als nieuwsmedia geen al te hoge verwachtingen koestert.

De ene jongere is de andere niet
Binnen de bevolkingsgroep ‘jongeren’ is er nog een groot verschil in gebruik en beleving van nieuwsmedia. Zo vindt een groot deel van de tieners dat je een ‘beetje dom bent als je betaalt voor nieuws’ (41% eens, 38% oneens). Een opvatting die onder de twintigers niet sterk leeft en naarmate men ouder is, zo goed als geen steun krijgt.

Is de gratis krant net zo goed als de betaalde versie?
Voor tieners is een gratis krant net zo goed als een betaalde krant (71% eens, 16% oneens). Hierin vinden ze alleen de 70-plussers tegenover zich (42% eens, 50% oneens). Internet is een vertrouwd en betrouwbaar medium voor jongeren, al zijn het vooral de twintigers en dertigers die veel nieuws van internet halen. Geen enkele leeftijdsgroep vindt dat ‘internetnieuws’ eerst moet worden bevestigd door de ‘officiële media’ voor het geloofwaardig wordt. Tegelijkertijd is het niet zo dat men meer vertrouwen heeft in de burgerjournalistiek dan in de ‘echte journalistiek’. Ook de jongeren vinden dat niet.

Datum: 28 November 2009
Bron: Persbericht NIPO

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Internet