Locatie: Home - Gezondheid

Fiscale wetgeving alternatieve behandelaars creŽert chaos in de zorg

De Tweede Kamer heeft afgelopen donderdag een brief ontvangen van minister Klink en staatssecretaris de Jager over een apart registratiesysteem voor alternatieve behandelaars. Maandag debatteert de Kamer er al over, enige tijd voor bezinning heeft de Kamer niet en zij heeft zeker niet de tijd om met relevante beroepsorganisaties te overleggen. Het is duidelijk dat als de Kamer de bewindslieden volgt, de gezondheidszorg voor jaren in een chaos wordt gestort. Wat is er aan de hand?

Kwaliteitseisen voor artsen zijn vastgelegd in de wet BIG. Het criterium om als beroepsgroep opgenomen te worden in het BIG-register is of men een bepaalde erkende opleiding met succes heeft afgerond (geneeskunde, verpleegkunde, verloskunde etc.). Artsen zijn in het algemeen vrijgesteld van btw. Als men niet-artsen ook zou willen vrijstellen van btw-afdracht, moet er voor hen een register komen met daarin vergelijkbare kwaliteitseisen als voor artsen. In de praktijk betekent dit dat de overheid bijvoorbeeld opleidingen in elektroacupunctuur, klassieke homeopathie, ayurvedische geneeskunst e.d. moet evalueren, goedkeuren en in een register opnemen, waarna btw-vrijstelling kan volgen.

Datum: 31 Oktober 2009
Bron: Persbericht Vereniging tegen de Kwakzalverij

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Gezondheid