Locatie: Home - Gezondheid

Persbericht ACHMEA - Achmea breidt succesvol zorgprogramma diabetici verder uit

Diabeteszorg Beter, het grootste diabetesprogramma van Nederland waarbij inmiddels 30.000 diabetespatiŽnten uit noordoost-Nederland betrokken zijn, heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd.

Bij diabetici veelvoorkomende complicaties, zoals chronisch hartfalen, een hartinfarct en herseninfarct zijn met tientallen procenten teruggebracht. Vanwege de uitstekende resultaten heeft Achmea besloten om verdere uitbreiding van Diabeteszorg Beter te ondersteunen in alle kerngebieden waar de zorgverzekeraars van Achmea actief zijn, te beginnen in Zaanstreek-Waterland. Ook voor andere chronische ziekten, waaronder COPD, wil Achmea snel met een soortgelijk traject starten.

Diabeteszorg Beter is een diabetesprogramma ter verbetering van de basiszorg voor mensen met Diabetes Mellitus type 2. Het programma is opgezet en geÔmplementeerd door Medisch CoŲrdinatie Centrum Klik in Zwolle, met financiŽle steun van Achmea. DiabetespatiŽnten worden in het programma intensief begeleid en in de gaten gehouden door een multidisciplinair team van zorgverleners in de eerstelijn, dat volgens een strak protocol werkt. Zo worden complicaties eerder opgespoord en kan er snel en adequaat worden bijgestuurd. Diabetici krijgen een jaarlijkse screening van hun huisarts of diabetesverpleegkundige, die gegevens - bloedsuiker, cholesterolgehalte, bloeddruk e.d. - doorstuurt aan de bovenregionale database van het Kenniscentrum voor Ketenzorg in Zwolle. Aan de hand van deze gegevens wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Huisartsen ontvangen regelmatig een overzicht met de gegevens van hun patiŽnten, gespiegeld tegen de uitkomsten van collega's. Deze worden in zogeheten 'spiegelbijeenkomsten' besproken, om het zorgproces verder te verbeteren. Daarbij geven specialisten in ziekenhuizen schriftelijke consulten voor behandeling van diabetici in de eerstelijn. De samenhang van behandeling, zorg en preventie voorkomt dat diabetici met complicaties naar het ziekenhuis moeten.

Aanmerkelijk minder complicaties en sterfgevallen
De resultaten van de tussenevaluatie, die vandaag zijn gepresenteerd tijdens een congres van Achmea in Zeist, overtreffen de verwachting: het aantal complicaties bij diabetici aan nieren en hart- en vaatstelsel is door het programma sterk teruggedrongen. Diabetici die binnen Diabeteszorg Beter worden begeleid hebben in vergelijking met diabetici die niet in deze ketenzorgstructuur zitten 50 procent minder kans op chronisch hartfalen en een acuut hartinfarct en 40 procent minder kans op een herseninfarct. Sterftecijfers onder diabetici van Diabeteszorg Beter zijn volgens het Kenniscentrum voor Ketenzorg teruggebracht en zijn nu vergelijkbaar met die van de gemiddelde Nederlander. De diabetici uit het programma hebben hun leefstijl aangepast, wat onder meer zichtbaar is via een sterke afname van het aantal rokers. De verminderde complicaties hebben gezorgd voor lagere zorgkosten per diabetespatiŽnt. Investerings- en beheerskosten voor Diabeteszorg Beter zijn hierin niet meegenomen.

Uitrol naar andere regio's en overige chronische ziekten
Op het congres is de projectfase van Diabeteszorg Beter in noordoost Nederland afgesloten en het startschot gegeven voor de uitrol in de westelijke regio's. Het eerste aan de beurt is Zaanstreek-Waterland. Ook niet Achmea-regio's hebben interesse getoond. Melanie Schultz van Haegen, directeur Zorginkoop bij Achmea: 'Het verbeteren van de zorg voor chronisch zieken staat hoog op de agenda van Achmea. We zoeken voortdurend naar kansen om zorg te verbeteren en leggen hiervoor contacten met externe partijen. De gezondheid en vitaliteit van diabetici wordt door Diabeteszorg Beter aanmerkelijk beter, we zijn dan ook bijzonder trots op de behaalde resultaten. Met Diabeteszorg Beter hebben we het grootste diabetesprogramma in Nederland opgezet. Voor andere chronische ziekten zoals COPD, hart- en vaatziekten, depressie en kanker zijn we bezig om snel soortgelijke 'zorgpaden' te starten.'

Preventie via gezonde levensstijl
In Nederland hebben naar schatting 700.000 tot 800.000 mensen diabetes en dit aantal groeit snel. Wereldwijd wordt al gesproken over een 'diabetes-tsunami' en diabetes wordt wel de gezondheidscrisis van de 21e eeuw genoemd. Roken, te veel en te vet eten en te weinig beweging zijn risicofactoren. De zorgverzekeraars van Achmea spelen hierop in door speciale programma's aan te bieden voor groepen mensen die een hoog risico lopen (zwaarlijvigheid, genetische factoren). Voor collectiviteiten biedt Achmea vitaliteitsprogramma's. 'Een gezonde levensstijl is ongelooflijk belangrijk voor je gezondheid en vitaliteit en daar moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen. Vandaar dat we ook investeren in Lekker Fit-programma's op basisscholen, waar kinderen op een speelse manier bewust worden gemaakt van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging en ook extra bewegingsonderwijs krijgen', aldus Schultz.

Datum: 03 Oktober 2008
Bron: Persbericht ACHMEA

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Gezondheid