Locatie: Home - Gezondheid

Veranderingen in de AWBZ. Wat betekent dit voor u?

Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Dan heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat dit jaar veel in de AWBZ is veranderd. Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 21 september tot 5 oktober. 24/08/2009

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op de AWBZ. Bijvoorbeeld voor begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging. Soms voor opvang in speciale dagcentra als deelname aan onderwijs niet mogelijk is. Of speciale dagbesteding voor iemand die geen gewoon werk kan krijgen.

Daarnaast is de AWBZ er voor zorg in speciale woonvormen of zorginstellingen. Er wordt naast deze 2e meldactie in het voorjaar 2010 nog een meldactie gehouden. De bedoeling ervan is dat we de staatsecretaris op de hoogte houden hoe de pakketmaatregelen in de AWBZ uitpakken.

Datum: 24 Augustus 2009
Bron: Persbericht Stichting Down Syndroom

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Gezondheid