Locatie: Home - Internet

Nieuwe media geven nieuwe richting aan economische groei

Internetsamenwerking en directe communicatie tussen individuen, instanties en organisaties via sociale netwerken geven een nieuwe richting aan de economische groei. In de toekomstige samenleving staat de mens centraal in plaats van groeiambities. Dat waren de belangrijkste conclusies van het VINT Symposium dat afgelopen dinsdag werd gehouden. VINT is het researchinstituut van Sogeti. Zowel professor Arnold Heertje als internetautoriteit Don Tapscott menen dat de nieuwe rol van informatietechnologie de samenleving humaner en duurzamer maakt. De credit-crunch (tekort aan krediet) wordt daarbij overvleugeld door andere crunches, zoals wereldwijde tekorten aan water, schone lucht en een goed klimaat.

Professor Arnold Heertje refereerde aan het boek ‘Me the Media’, dat de opkomst van de conversatie-economie beschrijft. Volgens hem slaat de economie een andere koers in door toedoen van de nieuwe media. Arnold Heertje: “De kredietcrisis is ook in hoge mate een de-humanisering van transacties, wij moeten terug naar humanisering. De mogelijkheid om in eerste instantie in groepsverband en in communities met elkaar te converseren over van alles en nog wat gaat van grote betekenis zijn. Dat vervolgens ook in één-op-één gesprekken, tussen consument en producent, gesproken gaat worden levert een belangrijke bijdrage aan de humanisering van het economisch stelsel.”

Deze visie werd gedeeld door internetautoriteit Don Tapscott, die zijn nieuwe verhaal en boek ‘Rebuilding the World’ ten doop hield. Tapscott noemt het internet het wereldwijde platform voor samenwerking die de economie transformeert in een ‘wikinomie’. Tapscott greep het falen van risicomanagement bij banken aan om zijn punt te maken over community-samenwerking. Don Tapscott: “Banken zouden hun risicomanagement moeten crowdsourcen, net als Linux met zijn software doet. Individuen komen dan met oplossingen waar instituten hebben gefaald.”

Menno van Doorn, directeur Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie en organisator van het VINT Symposium: “Een nieuwe generatie digital natives zullen de nieuwe technologieën gebruiken om hun ideeën over de toekomst te verspreiden. We zagen dat al gebeuren bij de verkiezing van Obama en we zullen dat terugzien op vele andere terreinen verspreid over de hele wereld.”

Datum: 18 Juni 2009
Bron: Persbericht Sogeti

Meest gelezen afgelopen 5 dagen:

Meer nieuwsberichten: Internet